Poradenské centrum autoDNA

Kontaktní formulář

Zašlete nám Váš požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře

 • Poradenské centrum

Zašlete svůj požadavek

Pokud se s námi chcete zkontaktovat, vyplňte kontaktní formulář, kde vyberte téma, které Vás zajímá. Uveďte také svůj e-mail, díky kterému se s Vámi budeme moci spojit s odpovědí na Vaše dotazy.

Vyplňte kontaktní formulář, aby naše technické oddělení mohlo začít řešit Váš problém.

Uveďte rovněž svoji emailovou adresu, díky které se budeme moci s Vámi spojit a odpovědět na uvedený problém. Pokud je to možné, připojte snímek dokumentu, na kterém je číslo VIN nebo štítku s číslem VIN na předmětném vozidle – usnadní nám to identifikaci nahlášeného problému.

Pokud se s námi chcete zkontaktovat, vyplňte kontaktní formulář, kde vyberte téma, které Vás zajímá. Uveďte také svůj e-mail, díky kterému se s Vámi budeme moci spojit s odpovědí na Vaše dotazy.

Vyplnění kontaktního formuláře je příležitostí k navázání spolupráce s autoDNA. Pokud máte zájem, napište nám.

Budeme se s Vámi kontaktovat.

Vyplňte kontaktní formulář, aby naše zákaznické centrum mohlo ověřit problém.

Uveďte rovněž svoji emailovou adresu, díky které se budeme moci s Vámi spojit a odpovědět na uvedený problém.

Pokud se s námi chcete zkontaktovat, vyplňte kontaktní formulář, kde vyberte téma, které Vás zajímá. Uveďte také svůj e-mail, díky kterému se s Vámi budeme moci spojit s odpovědí na Vaše dotazy.

Uveďte prosím kompletní fakturační údaje: Všechny údaje firmy nebo osobní údaje, DIČ, číslo VIN, částku, datum splatnosti a typ zprávy, která byla vygenerována.

Uveďte rovněž svoji emailovou adresu, na kterou můžeme zaslat vystavenou fakturu.

Pokud se s námi chcete zkontaktovat, vyplňte kontaktní formulář, kde vyberte téma, které Vás zajímá. Uveďte také svůj e-mail, díky kterému se s Vámi budeme moci spojit s odpovědí na Vaše dotazy.

Vyplňte kontaktní formulář, aby naše zákaznické centrum mohlo ověřit problém.

Uveďte rovněž svoji emailovou adresu, díky které se budeme moci s Vámi spojit a odpovědět na uvedený problém.

Pokud se s námi chcete zkontaktovat, vyplňte kontaktní formulář, kde vyberte téma, které Vás zajímá. Uveďte také svůj e-mail, díky kterému se s Vámi budeme moci spojit s odpovědí na Vaše dotazy.

Vaše emailová adresa
Emailová adresa
Obsah zprávy
Popis okolností reklamace
 1. Správcem osobních údajů osob, které používají kontaktní formulář, je společnost AUTODNA Sp. z o. o. se sídlem v Lodži, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Lodž, Polsko, registrovaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000349742, DIČ 5492391545, IČ 121164104. Kontakt se správcem je možný pomocí korespondenčních údajů Správce nebo e-mailem na adrese: kontakt@autodna.cz.
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem
  1. poskytnutí odpovědi na dotazy zadané prostřednictvím kontaktního formuláře – pro uskutečnění našeho oprávněného zájmu ve formě zajištění komunikace s uživateli služeb a poskytnutí odpovědi na dotazy směrované na AUTODNA Sp. z o. o. – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V takovém případě budou Vaše údaje zpracovávány do doby vznesení námitky proti jejich zpracovávání nebo po dobu ne delší než 36 měsíců ode dne zaslání dotazu.
  2. zjišťování, šetření nebo ochrany před případnými nároky, které mohou mít souvislost s činnostmi provozovanými AUTODNA Sp. z o. o. a s poskytováním služeb – pro naplňování našeho oprávněného zájmu ve formě zajištění nároků, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, po dobu stanovenou právními předpisy ohledně promlčení nároků.
 3. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být subjekty dodávající a podporující informační systémy používané Správcem a subjekty poskytující služby související s běžnou činností Správce – na základě uzavřených smluv o pověření zpracování osobních údajů a při zajištění používání výše zmíněnými subjekty příslušných technických a organizačních prostředků zajišťujících ochranu údajů, a také veřejnoprávní orgány oprávněné k přístupu k těmto údajům na základě platných právních předpisů.
 4. Máte právo na:
  1. přístup k obsahu svých údajů a jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, přenášení údajů a právo na vznesení námitky proti zpracovávání;
  2. odvolání poskytnutého souhlasu (včetně souhlasu se zasíláním marketingových materiálů) v kteroukoliv dobu, přičemž zrušení souhlasu nemá vliv na oprávněnost činností, které byly provedeny před jeho odvoláním na jeho základě;
  3. podání stížnosti u dozorového orgánu – předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje předpisy GDPR.
 5. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetího státu nebo mezinárodní organizaci.
 6. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně ve formě profilování.
 7. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře.

nebo nám zavolej

Zákaznický servis: +48 22 350 01 29 pracujeme od pondělí do pátku 9 – 17 hod.

Údaje o společnosti

contact icon contact icon

autoDNA sp. z o.o.

ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź

KRS: 0000349742; NIP: 5492391545; REGON: 121164104

kontakt@autodna.cz